Bikuben selskapsvilla

Bikuben selskapsvilla i Kirkegårdsveien 9 ble opprinnelig bygd som landsted for den allsidige handelsmannen og tysk visekonsul Theodor Jebens mot slutten av 1800-tallet. Jebens døpte det «Hoheluft», oppkalt etter en høyereliggende bydel i sin fødeby Altona, som nå er en bydel i Hamburg. Like før århundreskiftet ble villaen tatt i bruk av Jebens og hans familie. Historien forteller at karnappvinduet med det lille tårnet mot sørøst er et påbygg fra 1902-1903 etter at Keiser Wilhelm under et besøk uttrykte ønske om bedre utsikt over Tromsøysundet og Tromsdalstinden.

Både som representasjonsbolig og hjem for den sosialt anlagte visekonsul har Bikuben lange tradisjoner for sammenkomster av forskjellig slag. Etter at Tromsø Arbeiderforening overtok eiendommen i 1964 og kalte den Bikuben Selskapsvilla har bygget vært stilt til disposisjon for ulike sosiale arrangementer som begravelse, bryllup, konfirmasjoner, fødselsdager, og også til mer offisielle sammenkomster.

Driften av selskapslokalene ivaretas av Kjøkkensjefen AS. Ta direkte kontakt med kjokkensjefen.no for tilbud.

Arrangementer for medlemmene gjennomføres i regi av styret og avholdes vanligvis en gang pr. halvår.

Medlemsarrangementer

På årsmøtet i juni har alle medlemmer stemmerett, og alle medlemmer oppfordres til å møte. I romjulen er det blitt tradisjon å invitere til en gratis kinoforestilling.

Invitasjon til begge arrangementene sendes ut til registrerte medlemmer.

Interessert i å bli medlem?

Ta kontakt med styret i foreningen via post@taf1853.no.
Medlemskontingenten er for tiden kr. 100,- per år og innkreves annet hvert år.