Kultur og trivsel

Gaver

Tromsø Arbeiderforening oppfyller sitt formål om å fremme kultur og trivsel i Tromsø bl.a. ved å gi gaver til arrangementer, lag og foreninger. De fleste gaver beløper seg til rundt 10 000 – 15 000 kr. Gaver kan gis til alt fra idrettsarrangementer og seniorforedrag til korsang, konserter og tilrettelegging for aktiviteter i friluft.

Alle gavene er basert på søknad, og styret behandler søknader fortløpende i styremøte. Søknader sendes post@taf1853.no.

Trivselsprisen

Tromsø Arbeiderforening vedtok i år 2000 å etablere en egen pris for enda bedre å etterleve vedtektenes formål om å bidra til fremme av kultur og trivsel i Tromsø.

Prisen ble kalt «Trivselsprisen» og deles ut til personer, grupper, lag eller foreninger som bidrar til å skape kultur og trivsel for byens innbyggere, uavhengig av alder, kjønn, kultur- og trosbakgrunn. Det er etablert egne statutter for prisen.

Prisen er nå på 25 000 kr. og utdelingen skjer årlig. Har du forslag til kandidater som kan fortjene «Trivselsprisen» så send oss gjerne en e-post med begrunnelse til post@taf1853.no.

Vinnere av Tromsø Arbeiderforenings «Trivselsprisen»

 • 2023 – Holt Økopark
 • 2022 – Home-Start Familiekontakten
 • 2021 – Mathilde Caeyers
 • 2020 – Beboere på Tromsø bys sykehjem
 • 2019 – Gatemagasinet Virkelig
 • 2018 – Matsentralen
 • 2017 – Fontenehuset
 • 2016 – Dyrebeskyttelsen
 • 2015 – Kirkens Bymisjon – ILAG
 • 2014 – Tromsø Jazzklubb v/Øystein Blix
 • 2013 – Alfheim aktivitetshus v/Lillian Sørem
 • 2012 – Kulta v/Bente Reibo
 • 2011 – Karma’s klubb
 • 2010 – Sør-Tromsøya skolekorps
 • 2009 – Arne Nordøy
 • 2008 – Gatemagasinet Virkelig
 • 2007 – Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • 2006 – Thomas Hafstad/MOT
 • 2005 – Tromsø Rideskole
 • 2004 – Frivillighetssentralen
 • 2003 – Natteravnene
 • 2002 – TUIL’s anleggsutvalg for turveier og skiløyper
 • 2001 – ASVO-gjengen og Nora Kiil
 • 2000 – Tromsø Folkeskoles musikkorps